www.nordfynsk.dk

Da Thora fik TB

 

Hans Søren Andersen og hans kone Maren Kirstine boede i Gl. Kappendrup. De fik otte børn og dertil et plejebarn. Thora og Kirstine, hed to af deres døtre.

Thora blev født den 9. april 1903.

Thora var syg. Lægen, dr. Therkelsens forgænger i Uggerslev, der vist hed Rasmussen, havde sagt, at der ikke var ret meget i vejen med hende.

Thora ville så gerne konfirmeres. Pastor Lindegård forlangte, at hun skulle undervises hjemme hver uge før konfirmationen. I kirken sad hun på en stol, og Lindegaard prædikede kun 10 minutter.

Det viste sig, det var TB, Thora havde, og det var gået i maven! Så blev Thora sendt til Nakkebølle Sanatorium.

Moderen kunne jo intet vide om, hvordan det gik datteren og sendte Kirstine ned til hende. Der var langt at rejse og langt at gå. Nakkebølle ligger jo helt nede på Sydfyn. Kirstine så, at søsteren var meget syg og fik ringet ”hjem” – måske fra en købmand, hvor hun lånte telefonen. Hun ringede til købmanden i Kappendrup, om de ville gå ned og sige, de skulle komme med det samme. Kirstine sad ved søsteren, og så kom forældrene jo så hurtigt som muligt.

De ville have hende med hjem. De kørte hende til Peirup station i en jumbe. Dengang kunne man leje en hel kupé, så man ikke skulle skifte, og det gjorde de så og betalte for alle sæderne. Så kunne søsteren ligge der, men det var en meget strenge rejse. Ved alle skinnesammenføjningerne gav det et bump, og det gjorde slemt i Thora.

På stationen blev de hentet af en fra Gl. Kappendrup. Han havde vel tænkt, at hun kunne sidde op undervejs, men han måtte hjem igen efter et andet køretøj eller i hvert fald efter halm, og så lå hun i bunden af vognen på halmen.

Tre dage efter hjemkomsten døde Thora – 14-15 år gammel.

Hendes stue i hjemmet skulle desinficeres. Sengetøjet blev hængt op, noget blev sprøjtet, og værelset blev lukket til i nogle timer. Ingen andre i familien blev syge.

 

Fortalt af Thoras søster, Kirstine ”Sypige” Andersen, til Rigmor Pedersen.

 

 

Som forebyggelse mod TB blev disse skilte sat op i byerne i tusindvis.

 

Thoras historie er desværre ingen undtagelse. Tuberkulosen var engang Danmarks farligste sygdom. I 1901 var der 6000 dødsfald om året – alene af TB!

I begyndelsen af 1900-tallet begyndte man at bygge sanatorier. I 1908 var der allerede 927 senge til TB-patienter. Intet land i Europa kunne opvise så stort et antal folkesanatoriepladser.

I 1917 fandt den franske bakteriolog, Albert Calmette, frem til en vaccine mod TB, den såkaldte calmettevaccination.

I 1938 var der 12.000 TB-patienter i Danmark..

Der er i dag 500 nye tilfælde årligt af TB i Danmark, hvilket er det laveste i 100 år. Sygdommen er således sjælden i Danmark, men den er hyppigere i mange andre lande. Derfor har nogle indvandrergrupper betydeligt hyppigere tuberkulose end personer født i Danmark.

 

Denne artikel er publiceret i "Lokalhistorisk Arkiv for Otterup Kommune", nr. 73. 2003.

www.nordfynsk.dk