www.nordfynsk.dk

I 1955 fejredes 10-året for befrielsen i Kappendrup på Nordfyn ved rejsning af en mindesten ved stationen.
Fyns Tidende bragte nedenstående reportage fra begivenheden. Der kan tilføjes, at stenen var fundet og
skænket af Carl Pugholm, der var stødt på den ved pløjning ved Emmelevvej.

5. maj 1955. Flaget hejses.

 

          

Denne side er digitaliseret til Nordfynsk.dk af Margit Egdal 22.6.2015. Nye fotos af samme af 2. nov. 2014.

www.nordfynsk.dk