Stationsvejen i Otterup. Senere omdøbt til det finere Jernbanegade. Postkort afsendt 2.2.1908.
Den forreste bygning tv. er manufakturhandler Daubergs. Adressen i dag er Jernbanegade 41.

Julekort fra Jernbanegade i julen 1909.

 

Fotograf Chr. Andersens domicil i Jernbanegade 37. Bemærk udhængsskabet med billeder.

   

Annonce fra manufakturhandler Dauberg i Otterup Avis 1919.          

www.nordfynsk.dk