Et kig op ad Jernbanegade set fra Søndergade. Postkort afsendt 1915.
Hjørnehuse med tårn er karakteristiske for stationsbyer. I Otterup må man beundre det fornemme
murerarbejde, der er lagt i opførelsen af bygningerne.
Kig en gang rundt i postkortene og læg mærke til
forskellige tårne, friser og mange slags udsmykninger omkring vinduespartier.  
Nogle steder er der hæget om de oprindelige
detaljer, men desværre er det modsatte oftest tilfældet.

Hjørnet Søndergade/Jernbanegade. Hjørneejendomme med tårn er stationsbyens særkende, og her er
den oprindelige bygning fornemt bevaret. Det gamle bindingsværkshus på det gl. foto er erstattet af en tilbygning til hjørneejendommen. Nyt foto fra 2009.


         

www.nordfynsk.dk