Søndergade. Ca. 1910.
I venstre side af vejen ses de karakteristiske telefonmaster. I højre side elmasterne, byen fik el i 1907.
Hjørneejendommen th. blev ca. 1914 købt af manufakturhandler Fr. Petersen.

 

          

 

www.nordfynsk.dk