Klintebjergvej. Jens Andersens Maskinfabrik. Postkort afsendt 7.2.1912.Jens Andersen

Omtrent med tomme hænder kom Jens Andersen i 1908 til Otterup. Han købte jord på Klintebjergvej, fik opført værkstedslokaler og begyndte at bygge møller og vindmotorer efter Poul la Cours system.
Jens Andersen var født i Davinde i 1871. Han kom i lære som maskin- og møllebygger, og efter endt læretid uddannede han sig videre ikke kun i Danmark men også i Norge, Tyskland og Schweiz. Det var således med solid og velfunderet viden, Jens Andersens startede i Otterup. Vindmotorerne havde sin store tid, inden elektriciteten kom og fortrængte møllerne og vindmotorerne. Længe forinden var Jens Andersen dog startet med produktion af andre maskiner. I 1915 fik han patent på en kombineret afretter- og tykkelseshøvl, som hurtigt fik indpas hos håndværkerne. Senere kom flere specialmaskiner til, som blev brugt i snedkerværksteder og hos maskinsnedkere i ind- og udland. Kundekredsen voksede støt og sikkert, så virksomheden flere gange måtte udvides.
Maskinfabrikken blev anerkendt som lærested for de unge, som ville på teknikum, og mange er de unge, som har stået i lære hos Jens Andersen. Selv var han i en årrække formand for Teknisk Skoles bestyrelse, han var med i repræsentantskabet for Banken for Otterup og Omegn bl.a. og var ved sin død, 82 år gammel, en kendt og agtet borger i Otterup.
Jens Andersens ældste søn, Thorvald Skovgaard Andersen, overtog virksomheden efter sin far i 1947. Tredje generation, Jørgen Skovgaard Andersen, driver i dag Jens Andersens Maskinfabrik.
Produktionen af maskiner, værktøj og maskinkomponenter foregår i dag ved hjælp af computerstyrede maskiner. Som sin farfar er Jørgen Skovgaard Andersen bl.a. uddannet i Schweiz.

                                                                                                                                                                                 ME 1997

2 annoncer fra jens Andersens Maskinfabrik.
Vindmotomøllen herover er fundet i den allerførste udgave af Otterup Avis 6. oktober 1910.

Th. en annonce fra Fyns Tidende 21. nov. 1968.

Båndsav fra Otterup Maskinfabrik af ligefrem elegant tilvirkning. Fotos Simon Egdal.

 

          

www.nordfynsk.dk