www.nordfynsk.dk

 

Otterup Hospital. Postkort afsendt  25.5.1928.


Christian Sehested oprettede i 1722 Frelserens Hospital til bolig for 8 fattige mennesker, der som en belønning for lang og tro tjeneste ved godset kunne få plads i hospitalet. Her i det private hospital fik beboerne tilmed en fast gage!
Det var der ikke tale om i det fattighus, sognet langt senere opførte - også på Bakkevej (Bakkevej 80 matr. 50 b).
Den gamle Skeby-Otterup Kommune havde endnu et fattighus, som lå på Skovgyden, matr. 44 b. Dette hus findes ikke mere.
Hospitalet blev købt af Otterup Kommune i forbindelse med Nislevgårds udstykning. Sognerådet satte de gamle ud og indrettede bibliotek i bygningen.

Frelserens Hospital ved Otterup Kirke, efter maleri og foto i Otterup Museum.
I midten Otterup Bibliotek, Danmarks smukkeste bibliotek, skrev aviserne i 1928, da det åbnede
i hospitalet. Her var bibliotek, indtil det i 1958 blev flyttet til byens tekniske skole i Jernbanegade.

 


 
          

www.nordfynsk.dk