Nørregade. Postkort afsendt 31. januar 1905.Damgård på hjørnet af Bakkevej og Nørregade.
Gården brændte 20. august 1943. Den blev ikke genopført.
Jorden, som lå bag gården, blev udstykket til fuglekvarteret Mågevej, Vibevej m.fl.
Gadekæret blev fyldt op. Bakkevej blev rettet ud, og går i dag hen over brandtomten. Da Bakkevej
blev flyttet, kunne kirkegården udvides, hvilket gav plads til det senere opførte menighedshus.

 

          

www.nordfynsk.dk