Hjørnet af Søndergade og Bredgade. Den smukke hjørneejendom udsmykket
med pilastre har adresse i Bredgade.
Postkort afsendt 1910.

Harald Ellinges manufakturhandel har ophørsudsalg. Foto 1982.

 

          

www.nordfynsk.dk