Hjorslevgård

Hjorslevgård var en slægtsgård, hvor adskillige generationer havde rod. Niels Chr. Davidsen, født 1864, blev foreviget med sin skoletaske på sin allerførste skoledag 1871. Den opvakte dreng gjorde Hjorslevgård kendt viden om, idet han som pioner på området elektricitetsforsyning lod opføre en vindmotormølle efter Poul la Cours system.

Den 24. juni 1905 kunne man i Fyns Tidende se notitsen - Et elektrisk St. Hans-Blus:
Gdjr. Davidsen, Hjorslevgaard, der lige har faaet indstalleret et elektrisk Anlæg ved sin Gaard, havde for første Gang Lyset tændt i Aftes. Øverst på Vindmotoren var anbragt en Lampe, der straalede som et mægtigt St. Hans-Blus og lokkede en mængde Tilskuere til.
Foruden til Lys er Værket, skrives der til os, beregnet på at trække alle Gaardens Maskiner, og det er saa kraftigt, at det endog vil kunne levere den fornødne Elektricitet til de nærmeste Nabogaarde. En Hjulmand faar allerede sin drivkraft derfra.
Hele Anlæget har kostet ca. 7000 Kr.

(7000 kr. i 1905 svarer i 2014 til en lille halv million kr.)

 

Hjorslevgård med den berømte mølle. Gdr. Davidsen havde stor nytte af sin vindmølle under krigen, hvor møllen gjorde ham uafhængig af tidens vanskelige forsyningsforhold. Efter krigen havde vindmotormøllerne dog udspillet deres rolle i Danmark. Davidsen søgte i 1947 om at få leveret strøm fra Otterup Elværk, hvilket han tilstodes, hvorefter møllen kunne rives ned. Senere luftfotos viser gården uden mølle, til gengæld har stuehuset midt for fået en etage bygget på. Hjorslevgård blev revet ned 1986.
I dag, 2014, er der selskabslokaler på stedet. Adressen er Kvindevadet 9, Otterup.

 

          

www.nordfynsk.dk