Otterup Gæstgivergård opført 1904 . Postkort afsendt i  juni 1905. Det var det sidste år, hvor man skrev
meddelelser i feltet på forsiden af kortet, mens bagsiden kun måtte benyttes til frankering og adresse.


Et par minder fra utallige minderige begivenheder.
Torskegildet på Otterup Kro fandt sted i 1919. Året for motorløbet i Otterup kendes indtil videre ikke.
 


Hollændere på besøg på Otterup Kro i 1966. Kroejer Svend Harnæs med briller.
Ved sin 50-års dag i 1944 havde Harnæs allerede drevet kroen i 12 år, fortalte dagspressen.
Billedet er et af de få, der overhovedet eksisterer fra krostuen. Året efter besøget blev kroen revet ned.

 

 

 

          

www.nordfynsk.dk