Søndergade 35. Anlægs- og handelsgartner Fischer.  
 

Nordfyn er med sit milde klima ideel til dyrkning af frugt.  Otterup er så tæt ved kysten, at nattefrosten sjældent ødelægger blomstringen. Plantagerne er derfor særlige for egnen.
I Søndergade 35 lå et gartneri, som gartner Nielsen i 1907 solgte til gartner Christian Fischer. Fru Fischer ses på billedet øverst tv. med datteren Ellen ved hånden. Bag lågen en medhjælper. I 1912 blev den ny villa bygget. Den blev opført foran det gamle stuehus, og kom derfor nærmere gaden.
Blomsterne er fra krigsårene. Da det var vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at få brændsel til opvarmning af drivhusene om vinteren - og derfor mangel på blomster - kunne papirblomster anvendes f.eks. ved kransebinding til begravelser.
På det ældste billede fortæller skiltet, at gartner Fischer har blomsterløg til salg, mens næste billede viser et udstillingsvindue med et stort udvalg af blomster.  Chr. Fischer drev et alsidigt gartneri. Han var f.eks. også leveringsdygtig i læhegnsbeplantning, frugttræer og frugtbuske til plantagerne, der blev anlagt i begyndelsen af 1900-tallet.
Det var i øvrigt Chr. Fischer, der startede Otterup Avis i 1910.

 

          

www.nordfynsk.dk